Trong đó, có 21 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới có tổng vốn gần 8,1 nghìn tỷ đồng, 5 dự án điều chỉnh tăng vốn hơn 600 tỷ đồng. Những dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới và tăng vốn phần lớn là nằm ngoài các khu công nghiệp, hoạt động trong các lĩnh vực như dịch vụ, xây dựng hạ tầng các dự án...
Tính đến thời điểm này, tỉnh Đồng Nai đã thu hút được 711 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký gần 203 nghìn tỷ đồng. Các dự án đầu tư trong nước thu hút được từ đầu năm đến nay có số vốn lớn hơn nhiều so với năm trước.
Liên quan đến thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh, ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, đạt được những kết quả trên là nhờ vào kết cấu hạ tầng giao thông thuận tiện, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh ở các địa phương và sự nhanh chóng trong việc giải phóng mặt bằng. Việc cải cách các thủ tục hành chính cũng đang được Đồng Nai quyết liệt đẩy mạnh.
Ngoài ra, để thu hút các nhà đầu tư đến từ các ngành công nghệ cao và công nghiệp phụ trợ, chính quyền tỉnh Đồng Nai đã đưa ra nhiều ưu đãi. Cụ thể về thuế, một dự án đầu tư công nghệ cao được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm sau khi được miễn thuế 4 năm và giảm 50% thuế cho 9 năm tiếp theo. Nhà đầu tư cũng được miễn thuế đất 11 năm sau khi dự án bắt đầu đi vào hoạt động...
Nguồn: dangcongsan.vn