Trung tâm Thông tin Nhà nước là một tổ chức tư vấn chính thức liên kết với Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, cơ quan lập kế hoạch kinh tế hàng đầu của nước này.

Trung tâm dự báo lạm phát tiêu dùng trong nền kinh tế lớn thứ hai thế giới khoảng 1,4 % và dự kiến sẽ tăng khoảng 6,5% trong lạm phát giá cả sản xuất vào quý II so với cùng kỳ năm năm ngoái.
"Nhìn chung, nền kinh tế Trung Quốc sẽ ổn định nhưng có một xu hướng chậm lại", nhà tư vấn cho biết.
Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 6,9% trong quý I so với cùng kỳ năm ngoái, nhanh hơn dự kiến, được hỗ trợ bởi chi phí đầu tư cho cơ sở hạ tầng của chính phủ và thị trường nhà đất đã có dấu hiệu nóng lên.
Nhóm tư vấn cho biết họ đã dự báo mâu thuẫn giữa các chính sách của chính phủ nhằm tránh rủi ro tài chính và giảm chi phí tài chính doanh nghiệp.
"Việc tăng cường các quy định về tài chính đã làm suy yếu tác động của chính sách tiền tệ đến một mức độ nhất định", cho thấy một chính sách tiền tệ thận trọng và trung lập có thể biểu hiện chính nó như là một sự thiên vị thắt chặt khi thực thi, Trung tâm cho biết.
Trung tâm Thông tin Nhà nước cũng cho biết sự tăng trưởng ổn định của nền kinh tế có thể bị áp lực do tình trạng lao động xấu và tình trạng nợ xấu trong bối cảnh cắt giảm sâu hơn trong công nghiệp với công suất vượt mức.
Trung Quốc đang có kế hoạch mở rộng nền kinh tế khoảng 6,5% trong năm nay, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết trong cuộc họp thường niên của Quốc hội hồi tháng 3.
 Nguồn: VITIC/Reuters