Đức nâng dự báo GDP năm 2018 lên 1,9%, so với mức dự báo trước đó là 1,6%.

Bộ trưởng Kinh tế Brigitte Zypries sẽ trình bày dự báo của chính phủ vào thứ Tư.
Kinh tế Đức tăng trưởng 1,9% vào năm 2016, mức tăng mạnh nhất trong 5 năm, do tiêu dùng cá nhân và chi tiêu của nhà nước do các hộ gia đình và chính quyền đang hưởng lợi từ việc làm cao kỷ lục và chi phí vay cực kỳ thấp.
Ngày 10/10 Quỹ Tiền tệ Quốc tế nâng dự báo tăng trưởng cho nền kinh tế Đức lên 2,0% vào năm 2017 và 1,8% vào năm 2018.
Số liệu dự báo tăng trưởng của chính phủ chưa được điều chỉnh theo ngày làm việc. Doảnh hưởng của số ngày làm ciệc năm 2017, dự báo tốc độ tăng trưởng điều chỉnh là 2,3% trong năm nay.
 Nguồn: VITIC/Reuters