Berlin cũng có kế hoạch nâng dự báo GDP năm 2018 lên 1,9%, tăng từ dự báo 1,6% trước đó.
Bộ trưởng Kinh tế Brigitte Zypries sẽ đưa ra số liệu cập nhật các dự báo của chính phủ vào hôm nay.
Kinh tế Đức đã tăng 1,9% trong năm 2016, tăng mạnh nhất trong 5 năm, bởi chi tiêu tiêu dùng cá nhân và nhà nước do các hộ gia đình và chính quyền đang hưởng lợi từ tỷ lệ việc làm cao kỷ lục và chi phí vay cực thấp.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế ngày 10/10 đã nâng dự báo tăng trưởng của họ cho nền kinh tế Đức lên 2% đã điều chỉnh theo lịch cho năm 2017 và 1,8% cho năm 2018.
Số liệu dự báo tăng trưởng của chính phủ đã không điều chỉnh đối với ngày làm việc. Do ảnh hưởng mạnh của lịch bất thường trong năm 2017, dự báo này sẽ được chuyển thành tỷ lệ tăng trưởng đã điều chỉnh 2,3% trong năm nay.
Nguồn: VITIC/Reuters