Các kết quả được đưa ra khi ECB chuẩn bị bắt đầu quay lưng lại với chính sách kích thích tiền tệ của mình sau nhiều năm duy trì lãi suất cực kỳ thấp và chương trình mua trái phiếu khổng lồ, mở đường cho việc tăng lãi suất trong tương lai.
ECB nhận thấy rằng lãi suất cao sẽ dẫn đến thu nhập lãi ròng cao hơn trong 3 năm tới đối với phần lớn trong số 111 ngân hàng trong cuộc kiểm tra sức khoẻ, nhưng cũng làm giảm giá trị kinh tế vốn cổ phần của các ngân hàng.
Kết quả của cuộc kiểm tra, được bắt đầu vào tháng 2, sẽ được đưa vào đánh giá rộng hơn của ECB đối với các ngân hàng, trong đó nó sẽ xác định lượng vốn mà mỗi nhà cho vay cần phải nắm giữ là bao nhiêu.
“Mặc dù nhu cầu vốn cho các ngân hàng cá nhân có thể được điều chỉnh theo những rủi ro đã được xác định, nhu cầu vốn tổng thể sẽ không thay đổi như là kết quả của phân tích độ nhạy cảm với lãi suất, tất cả đều tương đương”, ECB nói.
Như một phần của bài kiểm tra, ECB đã mô hình 6 giả thuyết về cú sốc lãi suất để xem thu nhập lãi ròng và giá trị của vốn cổ phần ngân hàng sẽ thay đổi thế nào trong từng trường hợp.
Các ngân hàng, đặc biệt ở các nước giàu hơn như Đức, đã than phiền rằng lãi suất cực thấp của ECB đã thu hẹp lãi biên trong hoạt động cho vay.

Nguồn: Hoàng Nguyên/thoibaonganhang.vn