Xét theo lĩnh vực đầu tư, các  nhà đầu tư EU đã đầu tư vào 18 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân. Ba lĩnh vực tại Việt Nam được các nhà đầu tư EU quan tâm đầu tư nhiều là Công nghiệp chế biến chế tạo; Kinh doanh bất động sản và sản xuất phân phối điện và kinh doanh bất động sản.

Trong đó, Công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với 619 dự án có tổng vốn đầu tư 8 tỷ USD, chiếm34,2% số dự án và chiếm 34,7% tổng vốn đầu tư của khối EU tại Việt Nam. Với số lượng dự án nhỏ nhưng quy mô dự án lớn, lĩnh kinh doanh bất động sản đứng vị trí thứ hai với 43 dự án và tổng vốn đầu tư là 3,85 tỷ USD, chỉ chiếm 2,4% số dự án và chiếm 16,7% tổng vốn đầu tư. Sản xuất phân phối điện đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư là 3,58 tỷ USD, chiếm 15,5% tổng vốn đầu tư.

Xét theo địa bàn đầu tư, các nhà đầu tư khối EU đã có mặt tại 51/63 địa phương của cả nước, tập trung chủ yếutại các trung tâm kinh tế lớn và các địa phương có điều kiện cơ sở hạ tầng thuận lợi như TP. HCM, Hà Nội, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Ninh, Đồng Nai.

Trong đó, TP. HCM đứng thứ nhất về thu hút dự án của khối EU với 709 dự án và 5,3 tỷ USD vốn đầu tư, chiếm 23,1% tổng vốn đăng ký của EU tại Việt Nam. Đứng thứ hai là Hà Nội với 408 dự án và 3,6 tỷ USD vốn đầu tư, chiếm 15,6% tổng vốn đăng ký.Đứng thứ ba là Bà Rịa-Vũng Tàu với 37 dự án và 2,8 tỷ USD vốn đầu tư, chiếm 12,2% tổng vốn đăng ký.

Trong tổng số 24 quốc gia EU có dự án còn hiệu lực tại Việt Nam các quốc gia đầu tư nhiều gồm Hà Lan, Vương quốc Anh, Pháp, Luxembourg và Cộng hòa Liên bang Đức. Riêng 5 quốc gia này chiếm 84,3% tổng vốn đầu tư của EU vào Việt Nam.   

Trong đó, Hà Lan đứng đầu với 262 dự án và 8 tỷ USD, chiếm 34,9% tổng vốn đầu tư của EU tại Việt Nam. Vương quốc Anh đứng thứ hai với 252 dự án và 4,8 tỷ USD tổng vốn đầu tư, chiếm 20,7% tổng vốn đầu tư. Pháp đứng thứ ba với 462 dự án và 3,4 tỷ USD tổng vốn đầu tư, chiếm 14,8% tổng vốn đầu tư.

Nguồn: doanhnghiepvn.vn