Bộ Thương mại cho biết tổng FDI đã nhận được của Trung Quốc trong tháng trước là 98,3 tỷ nhân dân tệ hay 15,2 tỷ USD.

Trong sáu tháng đầu năm 2016, FDI tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2015 lên 441,76 tỷ nhân dân tệ hay 69,42 tỷ USD.

Bộ Thương mại đã bắt đầu phát hành FDI bằng đồng nhân dân tệ kể từ đầu năm 2015, cùng với số liệu đồng đô la tương ứng dựa vào sự chuyển đổi của riêng mình.

Đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ tăng 8% trong 6 tháng đầu năm lên 310,8 tỷ nhân dân tệ hay 48,9 tỷ USD, chiếm 70,4% trong tổng FDI, với đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ công nghệ cao tăng 99,7% so với một năm trước.

Đầu tư trong lĩnh vực sản xuất giảm 2,8% trong sáu tháng đầu năm so với một năm trước xuống 124,9 tỷ nhân dân tệ hay 19,5 tỷ USD, chiếm 28,3% tổng FDI.

Bộ Thương mại không đưa ra số liệu FDI cho từng nước cụ thể và không xếp hạng các nhà cung cấp lớn nhất, mặc dù họ cho biết Mỹ, Anh và Đước trong số 10 nước đứng đầu về đầu tư.

FDI từ Mỹ tăng 136% trong sáu tháng đầu năm so với một năm trước, đầu tư từ Anh tăng 105,3% và từ Đức là 90,3%.

Nguồn: VTIC/Reuters