Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò dự kiến tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là 0,6% trong năm 2019 sau khi tăng 1,5% trong năm 2018.
Albert Braakmann, một quan chức của Văn phòng này cho biết “điều này nghĩa là nền kinh tế Đức tăng 10 năm liên tiếp. Đây là chuỗi tăng trưởng dài nhất kể từ khi thống nhất nước Đức”.
Thặng dư ngân sách của lĩnh vực công, gồm các bang, đô thị và hệ thống an sinh xã hội giảm xuống 49,8 tỷ euro (55,4 tỷ USD) hay 1,5% GDP sau khi thặng dư 62,4 tỷ euro hay 1,9% trong năm trước.
Xuất khẩu tăng 0,9% trong năm ngoái sau khi tăng 2,1% trong năm 2018 trong khi nhập khẩu tăng 1,9% sau khi tăng 3,6%. Điều này cho thấy thương mại ròng có tác động tiêu cực với tăng trưởng kinh tế tổng thể của năm ngoái.
Các nhà sản xuất phụ thuộc vào xuất khẩu của Đức đang phải đối mặt với nhu cầu chậm chạp của nước ngoài khi kinh tế thế giới chậm lại và tình trạng không rõ ràng liên quan tới tranh chấp thương mại và quyết định của Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu.
Lĩnh vực ô tô cũng vật lộn để điều chỉnh quy định khí thải nghiêm ngặt hơn và chuyển đổi sang xe điện.
 

Nguồn: VITIC/Reuters