Nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters đã dự đoán tổng sản lượng nội địa ( GDP ) sẽ giảm 6,6% trong quý II, mức thấp nhất kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu. 
GDP quý II tăng 1,8% so với quý trước, cục thống kê cho biết vào ngày 15/7.
Với áp lực của nhu cầu hàng hóa trong và ngoài nước yế, tình trạng thừa công suất công nghiệp và đầu tư tư nhân giảm, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc năm 2015 chỉ đạt 6,9% - thấp nhất trong hơn 2 thập kỷ. 
Các nhà hoạch định chính sách đã hướng tới mở rộng tín dụng và chi tiêu cơ sở hạ tầng để ổn định tăng trưởng trong năm nay, nhưng lo ngại rủi ro nợ quá nhiều –tăng cường kích thích và trì hoãn cải cách kinh tế điều đó có thể tổn thương tăng trưởng trong dài hạn. 
Cục thống kê của Trung Quốc cho biết nền kinh tế vẫn đối mặt với áp lực đi xuống, nhưng tăng trưởng kinh tế trong nửa đầu tiên đặt nền móng tốt để đạt được mục tiêu của chính phủ vào năm 2016.
Nguồn: VITIC/Reuters