Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

48,56

-0,03

-0,06%

Dầu Brent giao ngay

51,81

-0,09

-0,17%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

159,46

-0,82

-0,51%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

162,86

-0,27

-0,17%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,98

-0,01

-0,23%

Nguồn: Bloomberg.com