Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

52,10

+0,06

+0,12%

Dầu Brent giao ngay

58,24

+0,09

+0,15%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

165,21

+0,92

+0,56%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

181,19

+0,91

+0,50%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,87

+0,02

+0,70%

Nguồn: Bloomberg.com