Viện giám định Hoàng gia Anh RICS cho biết cán cân giá nhà ở Anh tổng thể hàng tháng phục hồi lên +6 sau khi giảm xuống mức thấp 4 năm tại +1 trong tháng 7.
Số liệu tháng 8 là cao hơn tất cả các dự báo trong một thăm dò các nhà kinh tế của Reuters. Nhưng RICS cho biết số liệu này chỉ phù hợp với sự gia tăng biên độ trong giá quốc gia. Thị trường nhà của Anh đã chậm lại kể từ quyết định trưng cầu dân ý tháng 6/2016 để rời khỏi Liên minh châu Âu, khi giá đang tăng khoảng 8% một năm so với tốc độ tăng trưởng khoảng 5% hiện nay.
Các thước đo khác từ chủ nợ thế chấp đã làm gia tăng giá nhà ở mức 2 - 3% một năm.
Các quận chính trung tâm London đã bị ảnh hưởng nặng nền của suy thoái, một phần phản ánh những lo ngại về tác động của Brexit tới ngành dịch vụ tại chính của thủ đô này và các lĩnh vực liên quan khác.
Giá tại London đã gấp 4 lần trong 20 năm qua, làm cho nhà ở quá đắt cho nhiều cư dân ở đó.
RICS cho biết các nhà khảo sát đánh giá nhà tại London và đông nam nước Anh, nơi giá cũng giảm, là nơi nhà có giá nhất ở Anh.
Năm mươi sáu phần trăm người khảo sát tại trung tâm London đã báo cáo giá giảm so với báo cáo giá tăng, và đó là khu vực duy nhất tại anh nơi giá được dự kiến giảm trong 12 tháng tới.
Ngược lại, RICS đã báo cáo tăng trưởng giá mạnh ở Northern Ireland, tây bắc và tây nam của Anh và Scotland.
Tuy nhiên, số lượng doanh số bán tài sản khắp nước Anh tiếp tục không tăng trưởng, một bức tranh bắt đầu trong tháng 11/2016.
Nguồn: VITIC/Reuters