Như vậy, CPI bình quân 10 tháng năm 2016 đạt cao nhất so với mức tăng cùng kỳ năm 2014, 2015.

Các nguyên nhân làm tăng CPI tháng 10 tăng là nhóm thuốc và dịch vụ y tế với 10,07%. Trong tháng, có 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế bước 2 theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính. Việc điều chỉnh này tác động làm CPI chung tăng khoản.

Tiếp đến là nhóm giao thông tăng 2,02% do giá xăng dầu được điều chỉnh tăng vào các thời điểm 05/10 và 20/10, tác động làm CPI chung tăng 0,17%. Các nhóm khác cũng tăng như giáo dục tăng 0,61%; nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,31%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,17%...

Trong khi đó, có 2 nhóm hàng giảm là bưu chính viễn thông giảm 0,12%; văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,02%.

lạm phát cơ bản (CPI sau khi loại trừ lương thực, thực phẩm tươi sống; năng lượng và mặt hàng do Nhà nước quản lý bao gồm dịch vụ y tế và dịch vụ giáo dục) tháng 10/2016 tăng 0,07% so với tháng trước và tăng 1,86% so với cùng kỳ. Tính chung 10 tháng qua, lạm phát cơ bản so cùng kỳ năm trước tăng 1,82%.

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 10, lạm phát chung có mức tăng cao hơn lạm phát cơ bản. Điều này phản ánh biến động giá do yếu tố thị trường có mức tăng cao, đó là giá lương thực thực phẩm, giá xăng dầu và yếu tố điều hành giá cả qua việc điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế và giáo dục.

Bình quân 10 tháng so với cùng kỳ năm trước, lạm phát chung (tăng 2,27%) và lạm phát cơ bản (tăng 1,82%), khoảng cách giữa hai chỉ số này không lớn, điều này thể hiện, chính sách tiền tệ vẫn đang được điều hành ổn định, giúp ổn định kinh tế vĩ mô.

Nguồn: doanhnghiepvn.vn