Để chủ động đối phó, xử lý kịp thời, có hiệu quả với mọi diễn biến bất lợi của bão số 2, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai thành phố Hà Nội yêu cầu Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các quận, huyện, thị xã và các sở, ngành cùng Công ty Thủy lợi, Công ty Thoát nước Hà Nội, Công ty Công viên cây xanh, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội thực hiện các nhiệm vụ sau:
Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 2. Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, trang thiết bị, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ, chỉ đạo đối phó kịp thời với mọi diễn biến của mưa bão, bảo đảm an toàn công trình, tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa, bão gây ra.
Tăng cường công tác kiểm tra hồ đập trên địa bàn, chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ bố trí lực lượng thường trực, theo dõi, vận hành hồ, đặc biệt là đối với các hồ đã đầy nước; các hồ đang thi công, sẵn sàng lực lượng vật tư, phương tiện để xử lý khi có tình huống xảy ra.
Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Công an thành phố hướng dẫn và đảm bảo giao thông, đặc biệt là khu vực nội đô và các điểm thường xảy ra úng ngập đã có trong phương án.
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội sẵn sàng triển khai phương án tiêu thoát nước đô thị. Các công ty thủy lợi chủ động tiêu nước đệm, sẵn sàng thiết bị, máy móc, triển khai phương án tiêu úng ở các vùng trũng thấp và có biện pháp chống ứng ngập cho diện tích lúa mùa mới cấy.
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên cây xanh tổ chức lực lượng kịp thời giải tỏa cây đổ khi có mưa bão, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản; không làm ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của nhân dân.
Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an thành phố chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu, giữ gìn trật tự trị an khi có tình huống xảy ra trên địa bàn thành phố. Các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ, phương án phòng chống thiên tai đã được xây dựng sẵn sàng, chủ động đối phó với bão số 2 trên địa bàn thành phố.
Các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ, phương án phòng chống thiên tai đã được xây dựng sẵn sàng, chủ động đối phó với bão số 2 trên địa bàn thành phố.
Thành viên Ban Chỉ huy phòng phòng chống thiên tai thành phố thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công, chủ động kiểm tra đôn đốc các quận, huyện, thị xã để chỉ đạo các công tác phòng chống úng ngập có thể xảy ra do bão số 2, kịp thời nắm bắt tình hình, báo cáo về Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai thành phố.

Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức trực ban 24/24, theo dõi, tổng hợp và báo cáo lập thời mọi diễn biến mưa, lũ, úng ngập về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai thành phố theo quy định.

Nguồn: Mai Linh/Vietnamplus.vn

 

 

Hà Nội ban hành công điện khẩn chuẩn bị ứng phó với bão số 2


 


MAI LINH (TTXVN/VIETNAM+) LÚC : 02/08/16 08:47 BẢN IN

MAI LINH (TTXVN/VIETNAM+) LÚC : 02/08/16 08:47 BẢN IN