Cụ thể, về xuất khẩu, ước tính kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn TP. Hà Nội tháng 7/2016 đạt 933 triệu USD, tăng 2,7% so tháng trước và giảm 2,5% so cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu địa phương ước đạt 716 triệu USD, tăng 2,7% so tháng trước và giảm 2,4% so cùng kỳ.

Ước tính 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt 6,1 tỷ USD, giảm 0,6% so cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu địa phương đạt 4,7 tỷ USD, giảm 0,3% so cùng kỳ.

Trong 7 tháng, nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng cao so cùng kỳ là nhóm hàng phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 29,8%, máy móc thiết bị phụ tùng tăng 2,7%. Một số nhóm hàng xuất khẩu giảm là hàng dệt may giảm 5%, linh kiện máy tính và thiết bị ngoại vi giảm 20,1%.

Về nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu tháng 7/2016 ước đạt 2,2 tỷ USD, tăng 1,5% so tháng trước và tăng 0,6% so cùng kỳ. Trong đó, nhập khẩu địa phương đạt 985 triệu USD, tăng 1,9% so tháng trước và tăng 2,2% so cùng kỳ.

Ước tính 7 tháng, kim ngạch nhập khẩu đạt 13,8 tỷ USD, giảm 2,9% so cùng kỳ. Trong đó, nhập khẩu địa phương đạt 6 tỷUSD, giảm 2,4% so cùng kỳ.

Trị giá nhập khẩu 7 tháng ở hầu hết các mặt hàng đều giảm so cùng kỳ, một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu giảm mạnh là xăng dầu giảm 19%, phân bón giảm 16%, hóa chất giảm 17,3% so cùng kỳ năm 2015.

Nguồn: doanhnghiepvn.vn