Theo báo cáo của Văn phòng UBND TP. Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm, kinh tế Hà Nội duy trì tăng trưởng tốt, tổng thu NSNN trên địa bàn 6 tháng đầu năm đạt 85.856 tỷ đồng, bằng 50,7% dự toán. Chi ngân sách địa phương đạt 23.063 tỷ đồng, bằng 31,4% dự toán năm.

Bên cạnh đó, lạm phát được kiểm soát, an sinh xã hội được đảm bảo, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước đạt những kết quả tích cực.

Tổng số vốn đăng ký của các dự án ngoài ngân sách nhà nước đạt 109,35 nghìn tỷ đồng. Trong đó, 74 dự án trong nước đạt 65,8 nghìn tỷ đồng; 232 dự án đầu tư nước ngoài đạt 1,9 tỷ USD, tăng 3,15 lần so với cùng kỳ năm 2015. Số doanh nghiệp thành lập mới đạt hơn 11.500, tăng 26,8%, tổng số vốn trên 99.000 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2015.

Những tháng cuối năm, thành phố sẽ triển khai cụ thể hóa thành kế hoạch 8 chương trình của Thành ủy; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; các cam kết, biên bản hợp tác tại hội nghị “Hà Nội 2016 - Hợp tác đầu tư và phát triển”.

Đồng thời, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; thúc đẩy sản xuất kinh doanh, xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu, chi ngân sách; đẩy mạnh cải cách hành chính; công tác phòng, chống tham nhũng…

Nguồn: doanhnghiepvn.vn