Dự thảo cuối cùng của ngân sách bổ sung ban hành vào ngày 22/7, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ việc làm cho người lao động trong ngành vận tải biển và đóng tàu đang gặp khó khăn, cũng duy trì những ngành công nghiệp này cho đến khi nền kinh tế thế giới phục hồi.

Ngoài các kế hoạch chi tiêu công bố tháng trước, chính phủ đặt đóng 61 tàu mới cỡ vừa và nhỏ, bao gồm các tàu bảo vệ bờ biển.

Trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp, khoảng 60.000 công việc dự kiến ​​sẽ bị mất trong các lĩnh vực có liên quan, Bộ Tài chính cho biết.

Chính phủ dự báo 68.000 việc làm mới sẽ được tạo ra khi ngân sách bổ sung được thực hiện đầy đủ.

Các chi tiêu bổ sung được thiết lập ở mức 11 nghìn tỷ won (9,66 tỷ USD), tăng so với ngân sách khoảng 10 nghìn tỷ won.

Đây một phần của nỗ lực để bù đắp cho những tác động từ Brexit, chính phủ sẽ bơm 0,5 nghìn tỷ won của ngân sách thêm vào quỹ bình ổn giá, can thiệp sâu vào thị trường nhằm điều tiết dự trữ ngoại hối.

Nếu quốc hội phê chuẩn dự thảo ngân sách, kế hoạch chi tiêu của chính phủ trong năm nay sẽ tăng lên 395,3 nghìn tỷ won từ 386,4 nghìn tỷ won dự kiến ​​ban đầu. Thâm hụt ngân sách dự kiến ​​giảm xuống đến 2,2% tổng sản phẩm trong nước từ 2,3% dự báo trước đó.

Nợ tính trên GDP năm 2016 dự kiến ​​giảm 39,3% từ 40,1% dự báo trong năm ngoái.

Bộ Tài chính cho biết họ sẽ đệ trình dự thảo lên Quốc hội vào ngày 26/7.

 (1 USD = 1.139,2400 won )

 

Nguồn: VITIC/Reuters