Thông tin từ Sở Công Thương Hậu Giang cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trực tiếp trong tháng 5/2016 của Hậu Giang đạt trên 42 triệu USD, tăng trên 13% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng kim ngạch xuất nhập khẩu toàn tỉnh đạt trên 269 triệu USD, tăng 49,01% so với cùng kỳ. Trong đó xuất khẩu trực tiếp, ủy thác và dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ được 186,6 triệu USD, tăng 20,5% so với cùng kỳ; dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng thực hiện được 22,154 triệu USD, bằng 89,11% so với cùng kỳ. Nhập khẩu được 82,755 triệu USD, tăng 219% so với cùng kỳ. Như vậy, trong cán cân xuất nhập khẩu, Hậu Giang đã xuất siêu 186 triệu USD.

Đây không phải là tháng đầu tiên trong năm 2016 Hậu Giang xuất siêu mà liên tục từ đầu năm tới nay tỉnh này đều có kim ngạch xuất khẩu cao hơn so với nhập khẩu. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Hậu Giang gồm thủy sản, lúa gạo, dệt may, gỗ...

Không chỉ đạt kết quả khả quan trong xuất khẩu, trong tháng 5/2016, thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh khá sôi động, lượng hàng hóa đa dạng, nhiều mẫu mã kích thích nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 5/2016 của tỉnh đạt gần 2.533 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành được trên 13.269 tỷ đồng, tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ông Nguyễn Văn Thậm - Phó giám đốc Sở Công Thương Hậu Giang, trong các tháng đầu năm nay, hoạt động xuất khẩu, thương mại trên địa bàn tỉnh Hậu Giang phát triển ổn định. Nguyên nhân chủ yếu là do các chính sách giải quyết thủ tục hành chính được cải tiến nhanh gọn, hiệu quả của các cơ quan, ban, ngành có thẩm quyền đã thu hút các doanh nghiệp đầu tư, sớm đi vào hoạt động từ đó nâng cao năng suất và tăng giá trị xuất khẩu.

Nguồn: baocongthuong.com.vn