Tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư ngoại đạt 1,9 tỷ USD, tăng 51,9% so với cùng kỳ năm 2018.
Xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (ĐTNN) kể cả dầu thô đạt 13,58 tỷ USD, bằng 94,9% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 67,9% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 13,4 tỷ USD, bằng 95% so với cùng kỳ 2018 và chiếm 67% kim ngạch xuất khẩu.
Nhập khẩu đạt 11,75 tỷ USD, bằng 98,7% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 56,4% kim ngạch nhập khẩu. Kim ngạch xuất nhập khẩu của khu vực ĐTNN giảm so với cùng kỳ, song tính chung vẫn xuất siêu 1,83 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 1,65 tỷ USD không kể dầu thô.
Tính đến ngày 20/01/2019, có 226 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) với tổng vốn đăng ký cấp mới 805 triệu USD, tăng 81,9% so với cùng kỳ năm 2018, có 72 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 340,2 triệu USD, bằng 74,5% so với cùng kỳ năm 2018.
Cũng trong tháng 01/2019, có 489 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp 761,8 triệu USD, tăng 114% so với cùng kỳ 2018.
Xét theo lĩnh vực đầu tư, nhà ĐTNN đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều nhất sự quan tâm của nhà ĐTNN. Lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đứng thứ hai, đứng thứ ba là hoạt động kinh doanh bất động sản.
Theo đối tác đầu tư, có 51 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, trong đó Nhật Bản đứng thứ nhất, Hàn Quốc đứng thứ hai và Trung Quốc đứng vị trí thứ ba.
Theo địa bàn đầu tư, nhà ĐTNN đã đầu tư vào 39 tỉnh thành phố, trong đó TP.HCM thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất, theo sau là Bình Dương, Hải Dương.
Một số dự án lớn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong tháng 01/2019:
Dự án Công ty TNHH Kyoshin (Việt Nam), cấp GCNĐKĐT điều chỉnh ngày 17/01/2019 tăng vốn đầu tư thêm 134,7 triệu USD. Đây là dự án được nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1995 với mục tiêu sản xuất, gia công và xuất khẩu các linh kiện đồ điện, khuôn mẫu.
Dự án Katolec Global Logistics Việt Nam, cấp GCNĐKĐT ngày 18/01/2019, tổng vốn đầu tư 65 triệu USD do Katolec Corporation (Nhật Bản) đầu tư với mục tiêu kho bãi và lưu giữ hàng hóa tại Hà Nam.
Dự án Nhà máy Sews-Components Việt Nam II, cấp GCNĐKĐT ngày 11/01/2019 với tổng vốn đầu tư đăng ký 64,89 triệu USD do nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư tại Hưng Yên với mục tiêu xây dựng nhà máy sản xuất các linh kiện điện và điện tử cho ô tô và mô tô, sản xuất trụ nối dây điện cho ô tô và mô tô.
Dự án Nhà máy sản xuất hoá chất dệt nhuộm Huanyu, cấp GCNĐKĐT ngày 02/01/2019, tổng vốn đầu tư đăng ký 60 triệu USD do nhà đầu tư Trung Quốc đầu tư tại Tây Ninh với mục tiêu sản xuất chất dệt nhuộm.
Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn, cấp GCNĐKĐT ngày 11/01/2019 do nhà đầu tư Trung Quốc đầu tư với mục tiêu xử lý, tiêu hủy rác thải tại Thừa Thiên Huế.
Nguồn: Theleader.vn