Tuy nhiên, với phương pháp tổng hợp của hoạt động giảm xuống mức thấp nhất trong bốn tháng, nhấn mạnh rằng ngành dịch vụ phát triển không có khả năng bù đắp lại cho suy thoái kéo dài của công nghiệp trong nền kinh tế đã đẩy tăng trưởng của Trung Quốc đến mức thấp trong vòng 25 năm. 
Theo Caixin /Markit chỉ số PMI trong tháng 6 tăng lên 52,7 từ 51,2 của tháng năm trên cơ sở điều chỉnh theo mùa. 
Hoạt động kinh doanh mới tăng nhanh nhất kể từ tháng 7/2015, thúc đẩy công ty dịch vụ thuê nhiều công nhân hơn trong 3 tháng liên tục, mặc dù tỉ lệ tạo việc làm mới là khiêm tốn. 
Trung Quốc đã đang trông cậy ngành dịch vụ mạnh để thế chỗ khi chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế theo hướng tiêu thụ mạnh và thoát khỏi sự lệ thuộc vào công nghiệp nặng và sản xuất hàng xuất khẩu. 
"Tăng trưởng ngành dịch vụ hiện tại đang hỗ trợ nền kinh tế chung, và mở rộng cho dịch vụ là mục têu trong thời gian tới khi mà chỉ số sản xuất đang thu hẹp lại và cơ cấu kinh tế của quốc gia ngày càng trở nên cân bằng hơn," giám đốc phân tích kinh tế vĩ mô Zhengsheng Zhong tại Tập đoàn CEBM cho biết. 
"Chính phủ phải tiếp tục nới lỏng kiểm soát ngành dịch vụ để khuyến khích phát triển và hưởng tới biến đổi kinh tế của quốc gia."
Mặc dù sức mạnh trong ngành dịch vụ, tuy nhiên, Caixin / Markit hỗn hợp PMI lớp bọc ngoài cả sản xuất lẫn dịch vụ hoạt động giảm xuống còn 50.3 vào tháng sáu, xuống từ 50.5 vào tháng năm và chỉ bên trên đánh dấu trung lập. 
Những lo ngại rằng, tăng trưởng ngành dịch vụ tăng không đủ để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế chung nếu sản xuất tiếp tục suy thoái, và nhà phân tích kỳ vọng hơn vào chi tiêu của chính phủ và chính sách nới lỏng của Ngân hàng Trung ương. 
Số liệu về việc làm cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tại các công ty tăng trong 13 tháng liên tiếp vào tháng sáu, cho dù dữ liệu chính thức đã cho thấy ý nghĩa không gia tăng thất nghiệp. 
Chỉ số PMI dịch vụ chính thức được công bố ngày 1/7, chủ yếu cho thấy ngành xây dựng tăng mạnh, nhưng có thể không bền vững.
Trung Quốc có kế hoạch thực hiện nhanh chi tiêu cho cơ sở hạ tầng năm nay để kích thích tăng trưởng, và đẩy giá nhà tăng mạnh khi nới lỏng hạn chế mua nhà hỗ trợ thị trưởng bất động sản đang phát triển chậm chạp khởi sắc hơn. 
Khảo sát sản xuất trong tháng 6 cho thấy áp lực sản xuất do sự không chắc chắn từ bỏ phiếu của Anh rời Liên minh Châu Âu gia tăng rủi ro khó khăn cho xuất khẩu của Trung Quốc. 
Nguồn: VITIC/Reuters