Số liệu suy yếu bổ sung áp lực cho chính phủ và ngân hàng trung ương thực hiện các bước để bảo vệ nền kinh tế khỏi rủi ro gia tăng đối với triển vọng từ tranh chấp thương mại Mỹ - Trung Quốc, tăng trưởng toàn cầu đang chậm lại và tăng thuế bán hàng trong nước.
Chỉ số PMI của Ngân hàng Jibun trong tháng 10/2019 đã giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 6/2016, giảm xuống 48,5 điểm do việc điều chỉnh theo mùa từ số liệu chính thức 48,9 trong tháng trước.
Joe Hayes, nhà kinh tế tại IHS Markit cho biết “các đơn hàng sản xuất mới sụt giảm với tốc độ nhanh nhất trong gần 7 năm do căng thẳng thương mại và kinh tế toàn cầu suy yếu đã hạn chế xuất khẩu”.
Các chỉ số hoạt động quan trọng trong cuộc khảo sát này đã phủ bóng đêm lên lĩnh vực sản xuất và có thể bổ sung những lời kêu gọi Ngân hàng trung ương Nhật Bản tăng cường kích thích trong cuộc họp ngày 30 - 31/10.
Tổng cộng các đơn hàng mới giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 12/2012, trong khi các đơn hàng sản xuất và sản lượng tương lai cũng thu hẹp.
Số liệu yếu đã đẩy một chỉ số tổng hợp gồm cả sản xuất và dịch vụ lần đầu tiên bị thu hẹp kể từ tháng 9/2016.
Chỉ số PMI tổng hợp của ngân hàng Jibun giảm xuống 49,8 điểm từ 51,5 điểm trong tháng trước.
Chỉ số lĩnh vực dịch vụ mở rộng với tốc độ chậm hơn rõ rệt do kinh doanh nổi bật, thiệt hại bởi thuế bán hàng tăng lên 10% từ 8% trong tháng trước và một cơn bão mạnh đã đổ bộ vào trung tâm và miền đông Nhật Bản.
Chỉ số PMI dịch vụ của ngân hàng Jibun đã giảm xuống 50,3 điểm từ 52,8 điểm trong tháng trước, đánh dấu tốc độ tăng trưởng chậm nhất kể từ tháng 9/2018.
Nguồn: VITIC/Reuters