Theo Final Markit/ Nikkei, chỉ số PMI tăng đến 52,4 vào tháng 12 trên cơ sở điều chỉnh theo mùa, cao hơn ước tính trước đó 51,9 và 51,3 vào tháng 11. Hoạt động sản xuất mở rộng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 12/2015.

 PMI cũng lên đến mức cao nhất trong vòng một năm ở mức 53,8 vào tháng 12 từ 52,4 vào tháng 11. Ước tính sơ bộ trước đó đạt 53,1.

 Chỉ số cho các đơn hàng mới, tính cả đơn đặt hàng trong nước và nhu cầu bên ngoài, lên đến mức cao nhất trong vòng một năm là 53,2, ước tính sơ bộ 52,8 và 51,1 của tháng 11/2016.

Chủ yếu là đơn đặt hàng trong nước tăng. Mặc dù những người trả xuất khẩu sang Châu Âu, Trung Quốc và Bắc Mỹ tăng.

 Xuất khẩu, sản xuất công nghiệp và mức chi tiêu tiêu dùng gần đây đã cho thấy dấu hiệu phục hồi, đưa ra hy vọng cho các nhà hoạch định chính sách cố gắng đưa nền kinh tế thoát khỏi trì trệ.

Nguồn: VITIC/Reuters