Số liệu này được phát hành bởi Bộ Kinh tế ở Berlin tăng mạnh hơn số liệu đã dự kiến, đưa ra một số đảm bảo rằng xu hướng đi lên của nền kinh tế đức sẽ diễn ra trong năm 2017 bất chấp những tình trạng không rõ trong chính sách ngày càng tăng như một chương trình bảo hộ thương mại của Mỹ.
Bộ Kinh tế cho biết các hợp đồng hàng hóa sản xuất tại Đức đã tăng 5,2% trong tháng 12. Đó là tháng tăng mạnh nhất kể tuwfthangs 7/2014 và mạnh hơn dự báo được đồng thuận của Reuters chỉ tăng 0,5%.
Nhu cầu trong nước đã tăng vọt 6,7% trong khi các đơn hàng nước ngoài tăng 3,9%, với đơn hàng từ các nước khu vực eurozone tăng 10%.
Số liệu tháng 11 được điều chỉnh giảm xuống 3,6% từ báo cáo trước đó giảm 2,5%.
Tuy nhiên tỉnh cả quý 4, các đơn hàng công nghiệp tăng 4,3%. Bộ cho biết “điều này cho biết xu hướng tăng trong lĩnh vực công nghiệp trong mùa đông này”.
Số liệu tăng tổng thể được thúc đẩy bởi tăng vọt 9,7% trong nhu cầu tư liệu sản xuất do việc đặt hàng từ cả các khách hàng trong nước và các nước khu vực eurozone.
Số liệu đơn đặt hàng mạnh mẽ tiếp sau số liệu trái chiều sau khi tinh thần doanh nghiệp Đức bất ngờ giảm trong tháng 1, tín hiệu đánh giá triển vọng ảm đạm đối với nền kinh tế lớn nhất châu Âu này.
Một khảo sát giữa các nhà quản lý thu mua Đức cho thấy tăng trưởng trong lĩnh vực tư nhân giảm nhẹ trong tháng 1, với hoạt động yếu hơn trong các công ty dịch vụ đang hạn chế sự mở rộng tổng thể của nền kinh tế.
Tiêu dùng cá nhân mạnh, chi tiêu của nhà nước tăng cho người tị nạn và đầu tư xây dựng tăng giúp nền kinh tế Đức tăng 1,9% trong năm 2016 - tốc độ mạnh nhất trong nửa thập kỷ.
Trong năm nay, chính phủ dự kiến nền kinh tế giảm xuống 1,4% do làm làm việc ít hơn và xuất khẩu giảm.
Nhà kinh tế Carsten Brzeski tại ING cho thấy việc xem xét số liệu này thận trọng khi nó là một chỉ số biến động mạnh nhưng bổ sung “trong bối cảnh Brexit và Trump, số liệu hiện nay cho thấy rằng công nghiệp Đức có thể chuyển thành cao hơn trong quý 1 năm 2017”.
Nguồn: VITIC/Reuters