Theo báo cáo trên, doanh thu của ngành chế tạo dự kiến sẽ tăng 7,8% vào năm 2018, trong đó 70% công ty dự báo lợi nhuận tăng. Chỉ có 4% công ty dự báo hoạt động kinh doanh ảm đạm hơn và 25% công ty nhận thấy không có sự thay đổi.
Về lĩnh vực dịch vụ, dù triển vọng kém "sáng" hơn song có thể đạt tốc độ tăng trưởng ở mức 6%, và 59% công ty dự báo hoạt động kinh doanh cải thiện. Chỉ 10% doanh nghiệp dự báo hoạt động kinh doanh sa sút, còn gần 30% công ty dự báo không có sự thay đổi trong triển vọng kinh doanh.
Tuy nhiên, hơn 60% công ty thuộc ngành chế tạo và dịch vụ thông báo gặp khó khăn trong việc tuyển dụng lao động để “lấp” vào những vị trí còn trống. Hệ quả là sẽ có tới 44% công ty trong ngành chế tạo và 37% trong ngành dịch vụ thông báo tăng lương để thu hút lao động.
Các công ty chế tạo dự báo lực lượng lao động sẽ tăng khoảng 1,2%, còn chi phí lao động và trợ cấp dự kiến sẽ tăng trung bình 2,1% trong năm 2018. Trong khi đó, lực lượng lao động ở các công ty dịch vụ có thể sẽ tăng 1,5% cùng với mức lương và trợ cấp tăng 2,6%.
Chi tiêu vốn (đầu tư vào nhà máy và thiết bị) - một động lực chính của nền kinh tế Mỹ - được kỳ vọng sẽ tăng khoảng 2,7% trong lĩnh vực chế tạo và 3,8% trong lĩnh vực dịch vụ. Mức tăng chi phí nguyên vật liệu sẽ thấp hơn, tăng 2,2% đối với ngành dịch vụ và 1,8% đối với nguyên liệu sản xuất, giảm nhẹ so với năm 2017.
 Nguồn: BNEWS/TTXVN