Điều này cũng hàm ý, các doanh nghiệp nào đang tìm kiếm giải pháp thúc đẩy doanh số thông qua xuất khẩu cần tìm hiểu các cơ hội gắn liền với mảng dịch vụ.

Cụ thể báo cáo này dự báo, nếu chính phủ các nước không đặt ra thêm trở ngại mới nào cho thương mại, giá trị xuất khẩu hàng hóa toàn cầu được kỳ vọng sẽ khôi phục dần và đạt mức tăng 3% trong năm 2017 và trung bình 6% mỗi năm đến năm 2030.

Trong khi đó, dịch vụ sẽ đạt mức tăng trưởng bình quân 7%/năm và có thể đóng góp 12.400 tỷ USD, tương đương khoảng 25% vào sản lượng thương mại toàn cầu năm 2030, tăng hơn 2 lần từ mức ước tính 4.900 tỷ USD năm nay.

Tuy nhiên, nếu các rào cản mới về thuế quan và phi thuế quan được áp dụng thì giá trị thương mại của hàng hóa và dịch vụ năm 2030 có thể giảm 3%, xuống mức 48.800 tỷ USD so với con số dự báo hiện tại là 50.000 tỷ USD.
Trong bản phân tích về thương mại song phương giữa 25 quốc gia chính, HSBC và đối tác nghiên cứu Oxford Economics phát hiện ra rằng, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu dịch vụ đã bỏ xa tăng trưởng thương mại hàng hóa kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Điều này cũng một phần do chi tiêu cho dịch vụ ít bị ảnh hưởng bởi biến động kinh tế hơn so với chi tiêu cho hàng hóa.
“Chúng ta có thể thấy sự tiến bộ về mặt công nghệ, chi tiêu của người tiêu dùng tăng, chi phí du lịch giảm là những yếu tố thúc đẩy tăng trưởng của mảng dịch vụ trong khi những yếu tố như giá cả hàng hóa bất ổn và đầu tư giảm làm ảnh hưởng đến tăng trưởng thương mại hàng hóa” - Natalie Blyth, Giám đốc Toàn cầu Dịch vụ Thanh toán Quốc tế và Tài trợ Thương mại, HSBC nhận định.
Đối với Việt Nam, mặc dù thương mại hàng hóa chiếm ưu thế so với thương mại dịch vụ song tăng trưởng thương mại dịch vụ cũng có tiềm năng phát triển đáng kể, tập trung vào lĩnh vực dịch vụ du lịch và lữ hành; dịch vụ vận tải và phân phối.

Trong đó, du lịch và lữ hành được kỳ vọng đóng góp 65% vào tổng tăng trưởng xuất khẩu giai đoạn 2016-2020 và 66% trong giai đoạn 2021-2030. Theo sau là vận tải và phân phối, kỳ vọng sẽ đóng góp gần 20% vào tăng trưởng xuất khẩu trong cùng giai đoạn.

Nguồn: thoibaonganhang.vn