Theo Tổng Cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt gần 245,5 tỉ USD, mức cao nhất của 6 tháng từ trước đến nay. Đáng chú ý, xuất khẩu rau quả có tín hiệu tốt khi lần đầu tiên trong lịch sử đạt mức trên 2 tỉ USD. Cán cân thương mại hàng hóa 6 tháng ước tính nhập siêu ở mức thấp với 34 triệu USD.
Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu quí II/2019 ước đạt gần 63,9 tỉ USD, tăng 9,3% so với cùng kì năm 2018 và tăng 8,5% so với quí I năm nay. Có 11 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỉ USD trong quí II, chiếm tỉ trọng 73,6% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Tính chung 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 122,72 tỉ USD, tăng 7,3% so với cùng kì năm 2018.
Ở chiều ngược lại, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu quí II/2019 tăng 12,9% so với cùng kì năm 2018 lên 65,3 tỉ USD, với 15 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỉ USD, chiếm tỉ trọng 72,3% tổng trị giá nhập khẩu. Luỹ kế đến tháng 6, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước đạt 122,76 tỉ USD, tăng 10,5% so với cùng kì năm 2018.
Nguồn: Vietnambiz