Phát biểu khai mạc Phiên họp lần thứ 27 của Ủy ban Thương mại Mỹ-Trung Quốc (JCCT) tổ chức tại thủ đô Washington, Đại diện Thương mại Mỹ Michael Froman nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì quan hệ Mỹ-Trung ổn định, trong bối cảnh có những tác động ngược của chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa dân túy trên khắp thế giới.
Ông nhấn mạnh JCCT tạo cơ hội cụ thể cho hai bên đạt được tiến bộ trong hợp tác kinh tế và giải quyết những bất đồng giữa hai đối tác thương mại lớn này.

Được thành lập vào năm 1998, JCCT là cơ chế đối thoại cấp cao đầu tiên giữa Mỹ và Trung Quốc, đóng vai trò quan trọng trong hợp tác kinh tế song phương cũng như giải quyết những va chạm về kinh tế và thương mại.

Nguồn: vietnamplus.vn

Khai mạc Đối thoại Kinh tế cấp cao Mỹ-Trung thường niên