Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11/2017 (từ 1/11 đến 15/11/2017) đạt hơn 19,04 tỷ USD giảm 10,2% (tương ứng giảm hơn 2,16 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 10/2017.

Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 11/2017 thâm hụt 346 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 11/2017 thặng dư 2,24 tỷ USD.

Cũng trong 15 ngày đầu tháng 11/2017 khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch xuất nhập khẩu gần 12,7 tỷ USD, giảm 11,6% tương ứng giảm hơn 1,66 tỷ USD so với nửa cuối tháng 10/2017. Tính đến hết ngày 15/11/2017 khối này đạt kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 239,81 tỷ USD, tăng 23,2%, tương ứng tăng gần 45,14 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 65,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước. Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp có vốn FDI trong nửa đầu tháng 11/2017 thặng dư hơn 999 triệu USD, đưa mức thặng dư của khối này từ đầu năm đến hết 15/11/2017 hơn 21,94 tỷ USD.

Về xuất khẩu, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11/2017 đạt gần 9,35 tỷ USD, giảm 17,5% (tương ứng giảm gần 1,98 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 10/2017. Tính đến hết ngày 15/11/2017 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt  hơn 183,86 tỷ USD, tăng 21,3% (tương ứng tăng 32,33 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

So với nửa cuối tháng 10/2017, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 11/2017 tăng/giảm nhiều ở một số nhóm hàng sau: máy ảnh, máy quay phim và linh kiện tăng 6,3%, tương ứng tăng 16 triệu USD; hàng rau quả tăng 8,3%, tương ứng tăng 11 triệu USD; xăng dầu các loại tăng 24,1%, tương ứng tăng 24,1%, tương ứng tăng 10 triệu USD; … Trong khi, điện thoại các loại và linh kiện giảm 23%, tương ứng gảim 645 triệu USD; hàng dệt may giảm 14,9%, tương ứng giảm 179 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 9,2%, tương ứng giảm 130 triệu USD; hàng thủy sản giảm 25,9%, tương ứng gaimr 127 triệu USD; …

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt gần 6,85 tỷ USD, giảm 17,6% (tương ứng giảm 1,46 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 10/2017. Như vậy, tính đến hết ngày 15/11/2017 kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt  130,87 tỷ USD, chiếm đến 71,2% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước, đạt mức tăng 23%, tương ứng tăng gần 24,51 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016.

Về nhập khẩu, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11/2017 đạt hơn 9,69 tỷ USD, giảm 1,9% ( tương ứng giảm 184 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 10/2017. Tính đến hết ngày 15/11/2017 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 181,62 tỷ USD, tăng 21,4% (tương ứng tăng 32,04 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

So với nửa cuối tháng 10/2017, nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 11/2017 tăng/giảm nhiều ở một số nhóm hàng sau:  máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 8,3%, tương ứng tăng 110 triệu USD; kim loại thường khác tăng 21,1%, tương ứng tăng 48 triệu USD; sắt thép các loại tăng 10,4%, tương ứng tăng 42 triệu USD; hóa chất tăng 19,8%, tương ứng tăng 33 triệu USD; … Ở chiều ngược lại, điện thoại các loại và linh kiện giảm 25%, tương ứng giảm 263 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 3,7%, tương ứng giảm 67 triệu USD; thức ăn gia súc và nguyên liệu giảm 41,4%, tương ứng giảm 62 triệu USD; dược phẩm giảm 30%, tương ứng giảm 15 triệu USD; …

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 11/2017 đạt 5,85 tỷ USD, giảm 3,4% (tương ứng giảm hơn 205 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 10/2017. Như vậy, tính đến hết ngày 15/11/2017 kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn FDI đạt hơn 108,93 tỷ USD, tăng 23,4%, tương ứng tăng hơn 20,62 tỷ USD, chiếm 60% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Nguồn: Baohaiquan.vn