Báo cáo của Cơ quan thuế quan Trung Quốc công bố ngày 8/5 cho biết trong thời gian này, xuất khẩu từ Trung Quốc sang Nga tăng 22% (đạt 11,65 tỷ USD), trong khi các mặt hàng nhập khẩu từ Nga vào Trung Quốc tăng 30,1% (đạt hơn 13 tỷ USD).
Tính riêng trong tháng Tư vừa qua, trao đổi thương mại giữa Trung Quốc và Nga đạt 6,6 tỷ USD, trong đó Nga nhập khẩu từ Trung Quốc lượng hàng hóa đạt 3,22 tỷ USD và xuất sang Trung Quốc lượng hàng hóa trị giá 3,38 tỷ USD.
Báo cáo cũng cho biết trong 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch ngoại thương của Trung Quốc tăng 13,6% (đạt 1.220 tỷ USD).
Lượng hàng xuất khẩu của Trung Quốc trong cùng thời gian này tăng hơn 8% (đạt gần 663 tỷ USD), trong khi đó hàng hóa nhập khẩu của nước này tăng gần 21% (gần 560 tỷ USD), xuất siêu hơn 103 tỷ USD.
Tính riêng trong tháng Tư, kim ngạch ngoại thương của Trung Quốc tăng 9,7% (gần 322 tỷ USD), trong đó xuất khẩu tăng 8% (180 tỷ USD) và nhập khẩu tăng gần 12% (gần 142 tỷ USD), xuất siêu hơn 38 tỷ USD.
Thống kê cũng cho biết trong năm 2016, tổng kim ngạch ngoại thương của Trung Quốc giảm 6,8% (đạt 3.680 tỷ USD), tuy nhiên trao đổi thương mại của nước này với Nga vẫn tăng 2,2% so với năm 2015 và đạt gần 70 tỷ USD.

Nguồn: Vietnamplus.vn