Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu thực hiện tháng 7/2017 đạt 17.672 triệu USD, cao hơn 172 triệu USD so với số ước tính, trong đó sắt thép cao hơn 68 triệu USD; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác cao hơn 63 triệu USD; thủy sản cao hơn 46 triệu USD; điện tử, máy tính và linh kiện cao hơn 35 triệu USD; giày dép thấp hơn 46 triệu USD; điện thoại và linh kiện thấp hơn 30 triệu USD.
Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng Tám ước tính đạt 18,20 tỷ USD, tăng 3% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 5,33 tỷ USD, tăng 0,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 12,87 tỷ USD, tăng 4%. Một số mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch tăng so với tháng trước: Cao su tăng 14,5%; điện thoại và linh kiện tăng 10,7%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác tăng 8,1%; gạo tăng 5,6%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 3,5%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng Tám tăng 13%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 14,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 12,3%. Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng khá: Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 26,9%; giày dép tăng 18,4%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 16,4%; điện thoại và linh kiện tăng 14,9%.
Tính chung 8 tháng, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 133,50 tỷ USD, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 37,83 tỷ USD, tăng 15,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 95,67 tỷ USD, tăng 18,9%. Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước: Điện thoại và linh kiện đạt 26 tỷ USD, tăng 14,8%; dệt may đạt 17 tỷ USD, tăng 7,2%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 15,7 tỷ USD, tăng 39,3%; giày dép đạt 9,6 tỷ USD, tăng 13%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 8,1 tỷ USD, tăng 30,1%; thủy sản đạt 5,2 tỷ USD, tăng 19,2%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 4,9 tỷ USD, tăng 10,6%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 4,6 tỷ USD, tăng 19,6%; rau quả đạt 2,3 tỷ USD, tăng 48%; cà phê đạt 2,3 tỷ USD, tăng 3,7% (lượng giảm 19,4%). Một số mặt hàng kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm trước: Hạt tiêu đạt 900 triệu USD, giảm 18,5% (lượng tăng 23,4%); sắn và sản phẩm của sắn đạt 642 triệu USD, giảm 7,4% (lượng tăng 0,1%).
Về thị trường hàng hóa xuất khẩu, Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 8 tháng đạt 27,2 tỷ USD, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là EU đạt 24,7 tỷ USD, tăng 12,7%; Trung Quốc đạt 18,3 tỷ USD, tăng 41,8%; ASEAN đạt 14,1 tỷ USD, tăng 26,6%; Nhật Bản đạt 10,9 tỷ USD, tăng 16,1%; Hàn Quốc đạt 9 tỷ USD, tăng 24%.

Nguồn: Tổng cục Thống kê