Trong đó, xuất khẩu địa phương ước đạt 816 triệu USD tăng 3,2% so tháng trước và tăng 3,2% so cùng kỳ. Trong tháng này, một số nhóm hàng xuất khẩu tăng cao so cùng kỳ là hàng nông sản tăng 24,8%; giầy dép các loại và sản phẩm từ da tăng 27,9%; hàng thủ công mỹ nghệ tăng 30,5%; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 46,6%...

Tính chung 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 7.624 triệu USD tăng 8,5% so cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu địa phương ước đạt 6.326 triệu USD, tăng 10,8%. Đóng góp nhiều nhất vào tăng kim ngạch xuất khẩu 8 tháng qua là nhóm hàng điện tử tăng 35,7%; xăng dầu (tạm nhập, tái xuất) tăng 41,2%; nhóm hàng máy móc thiết bị phụ tùng tăng 25,2%; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 32,4%. Một số nhóm hàng xuất khẩu giảm so cùng kỳ là hàng may, dệt giảm 2,3%; thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh giảm 3,6%.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 8 ước đạt 2.658 triệu USD tăng 5,8% so tháng trước và tăng 30,2% so cùng kỳ. Trong đó, nhập khẩu địa phương đạt 1.186 triệu USD, tăng 5,4% và tăng 29,1%. Trong tháng 8 thì nhóm hàng máy móc thiết bị phụ tùng có tốc độ tăng cao nhất tăng 43,7% so cùng kỳ năm 2016.

Tính chung 8 tháng, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 19.263 triệu USD tăng 21,8% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhập khẩu địa phương ước đạt 8.557 triệu USD tăng 21,7% so cùng kỳ năm 2016. Trị giá nhập khẩu 8 tháng ở hầu hết các mặt hàng đều tăng, một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh là xăng dầu tăng 45,8%; chất dẻo tăng 22,2%; hóa chất tăng 20,6% so cùng kỳ năm 2016.

Nguồn: thanglong.chinhphu.vn