Tính chung 10 tháng đầu năm, chỉ số IIP toàn ngành tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn so với mức 7,3% của cùng kỳ năm 2016 và đạt mức cao thứ 2 trong vòng 5 năm trở lại đây. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực chính của sản xuất công nghiệp khi tính chung 10 tháng tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2016 tăng 11%). Ở chiều ngược lại, tăng trưởng ngành khai khoáng vẫn ở mức âm (10 tháng đầu giảm 7,4% so với cùng kỳ 2016). Tuy nhiên, mức giảm đã được cải thiện đáng kể so với những quý đầu năm.

Trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng cao, chỉ số PMI đã có những diễn biến tích cực khi đạt 51,6 điểm trong tháng 10, tiếp tục duy trì tháng thứ 23 liên tiếp đạt mức tăng trên 50 điểm. Bình quân 9 tháng đầu năm 2017, chỉ số PMI đạt 52,7 điểm, cao hơn nhiều so với mức 51,9 điểm của bình quân 9 tháng đầu năm 2016.

Tổng cầu duy trì được sự cải thiện tích cực nhờ cầu tiêu dùng tăng khá cán cân thương mại tiếp tục thặng dư do kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh và giải ngân vốn đầu tư NSNN tăng tốc trong quý IV.

Cầu tiêu dùng tiếp tục xu hướng cải thiện rõ nét bắt đầu từ quý 3/2017. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 10 tháng đầu năm nay (loại trừ yếu tố giá) tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn so với mức 9% của cùng kỳ năm 2016.

Cán cân thương mại tháng 10 tiếp tục thặng dư (ước xuất siêu 900 triệu USD), góp phần không nhỏ vào việc cải thiện tổng cầu của nền kinh tế. Như vậy, cán cân thương mại trong 3 tháng gần đây đã có mức xuất siêu tới 3,76 tỷ USD (tính đến hết tháng 7, thâm hụt 2,53 tỷ USD) để đưa cán cân thượng mại 10 tháng đạt mức thặng dư 1,23 tỷ USD.

Tuy nhiên, xét theo khu vực kinh tế, trong khi khu vực FDI xuất siêu 17,63 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 16,40 tỷ USD. Thực trạng này tiếp tục cho thấy sự phụ thuộc của thương mại và tăng trưởng kinh tế vào khu vực FDI.

Giải ngân vốn đầu tư NSNN cải thiện tích cực cho thấy hiệu quả của Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 3/8/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Nếu như đến hết tháng 7/2017, vốn đầu tư từ NSNN mới giải ngân được 47,2% kế hoạch năm thì đến hết tháng 10 đã giải ngân được 72,5% kế hoạch năm, tăng 7,3% so với cùng kỳ 2016. Dù vậy, việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công vẫn là vấn đề cần được ưu tiên trong 2 tháng cuối năm để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng chung.

Chỉ số sản xuất Công nghiệp (IIP) là “chỉ tiêu nhanh” của các hoạt động công nghiệp, mà từ đó chúng ta có thể xem xét tổng quan về hoạt động công nghiệp. IIP không bị ảnh hưởng bởi sự biến động giá và vì vậy chúng ta có thể xem xét hoạt động công nghiệp thuần túy thông qua IIP. Chỉ số có thể coi như “một sản phẩm”phản ánh tất cả các sản phẩm được tính trong chỉ số.

Chỉ số PMI là một chỉ số tổng hợp được xây dựng để cho một đánh giá khái quát về hoạt động trong ngành sản xuất và đóng vai trò như một chỉ số hàng đầu cho toàn bộ nền kinh tế. Chỉ số được hình thành từ các chỉ số phổ biến riêng đo lường sự thay đổi về sản lượng, số lượng đơn đặt hàng mới, việc làm, thời gian giao hàng của nhà cung cấp và lưu kho hàng hóa mua.

Nguồn: Doanhnghiepvn.vn