Tổng sản phẩm quốc nội GDP giảm 0,3% trong tháng 10, thấp hơn dự đoán không tăng trưởng của giới kinh tế.
Sự sụt giảm này đến sau khi tăng trưởng 4 tháng liên tiếp và đã hỗ trợ dự báo nền kinh tế này chậm lại vào cuối năm nay sau khi phục hồi mạnh trong quý 3.
Mặc dù quý 4 vẫn theo xu hướng khoảng 1,5%, là những gì Ngân hàng Canada dự đoán, suy yếu cơ bản trong nền kinh tế này đẩy dự báo này vào rủi ro. Sau khi cắt giảm lãi suất hai lần trong năm trước, ngân hàng đã dự đoán giữ ổn định cho đến năm 2018, mặc dù một số người thấy khả năng cắt giảm tiếp.
Nick Exarhos, một nhà kinh tế tại CIBC Capital Markets cho biết “tốc độ không đồng đều của sự phục hồi kinh tế Canada sau cú sốc dầu lửa đã cho họ lý do để tiếp tục những thông báo yên ổn”.
Đồng đô la Canada đã chạm mức thấp 5 tuần so với đồng đô la Mỹ sau số liệu này và gần đây giao dịch ở mức 73,91 cent US.
Phần sản xuất hàng hóa của nền kinh tế này đã gây ra sự suy yếu, kết thúc 4 tháng tăng và dẫn tới sự sụt giảm 2,0% trong sản xuất, giảm lớn nhất kể từ tháng 12/2013.
Các nhà sản xuất dường như đang điều chỉnh sau khi tồn kho tăng, cho thấy sự sụt giảm sẽ là tạm thời, theo nhà kinh tế Arlene Kish tại IHS Global Insight.
Sự sụt giảm trong sản xuất đã lan rộng, bởi sự sụt giảm trong sản xuất dầu mỏ và than do sản lượng bị thiệt hại bởi việc bảo trì tại một số cơ sở.
Sản xuất máy móc thiết bị cũng sụt giảm, cho thấy sự yếu kém trong môi trường đầu tư của doanh nghiệp.
Tổng thể sản xuất cả cả hàng hóa lâu bền và không bền đều giảm.
Việc khai thác dầu mỏ và khí đốt giảm 2,5%, cũng góp phần giảm tăng trưởng sau 4 tháng tăng. Giá dầu thô sụt giảm 2,9% trong tháng 10 sau khi tăng gần 8% trong tháng 9.
Việc xây dựng giảm 0,5%, sụt giảm tháng thứ 5 trogn 6 tháng. Việc xây dựng nhà ở giảm 1% do các nhà xây dựng giảm khởi công nhà mới.
Tổng thể tất cả các lĩnh vực sản xuất hàng hóa sụt giảm, một số không thường xuyên xảy ra cùng một lúc và nhiều người tin rằng ý tưởng sụt giảm là tạm thời.
Nguồn: VITIC/Reuters