Thu ngân sách tích cực trong 6 tháng đầu năm
Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, 6 tháng đầu năm, công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ đã quyết liệt đổi mới. Thủ tướng Chính phủ, tập thể Chính phủ trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, cả hệ thống chính trị vào cuộc. 6 tháng đầu năm, “địa lợi nhân hòa”, thời tiết thuận lợi nông nghiệp bắt đầu đà phục hồi, doanh nghiệp, người dân tích cực khởi nghiệp.
Nhìn chung, Chính phủ mới đã vượt qua 1,5 năm với nhiều tình hình khả quan. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát thấp, 6 tháng chỉ tăng 0,2% so với tháng 12 năm 2016. Tăng trưởng 6 tháng đầu năm là 5,73%, nông nghiệp, du lịch phục hồi mạnh. Việt Nam là một trong 12 nước tăng trưởng mạnh nhất về dịch vụ du lịch của thế giới. Tình hình thu ngân sách rất tích cực với nhiều giải pháp để đảm bảo nguồn thu. Ngoài ra, thu hút vốn đầu tư FDI tăng mạnh, 6 tháng ước đạt hơn 19 tỷ USD, tăng gần 55%; hơn 61.000 doanh nghiệp đăng ký mới với tổng số vốn gần 600.000 tỷ đồng…
“Dù còn vấn đề này vấn đề khác nhưng 6 tháng đầu năm trong điều kiện thiên thời, địa lợi, nhân hoà, doanh nghiệp, người dân phấn khởi làm ăn, kinh doanh, khởi nghiệp tốt hơn. Như một người đi khám bệnh với các chỉ số cơ bản từ huyết áp, mỡ máu, đường huyết... đều là các chỉ số tốt”, Thủ tướng ví von.
Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng thẳng thắn đưa ra những hạn chế, khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế. Cụ thể là vấn đề tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, gia súc gia cầm... còn khó khăn. Tăng trưởng sản xuất nông nghiệp thấp hơn, khai khoáng giảm, chưa có biện pháp để tăng khai thác dầu khí...
Một bộ phận cán bộ gây tai tiếng do tham nhũng, lợi ích nhóm
Đánh giá nhiệm vụ 6 tháng cuối năm còn rất nặng nề, Thủ tướng nêu rõ để đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% cả năm thì 6 tháng cuối năm phải tăng 7,42%, con số không hề dễ dàng.
“Đây là mục tiêu cao nhưng chúng ta có cơ sở, có căn cứ để đạt được, bởi vậy, chúng ta phải quyết tâm, nỗ lực, cố gắng, hành động quyết liệt và cải cách mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt ở các thành phố lớn và các vùng kinh tế trọng điểm”, Thủ tướng nhấn mạnh và đề nghị các thành viên Chính phủ, các địa phương phát biểu ý kiến tập trung vào các giải pháp cụ thể, từng ngành phải làm gì để thúc đẩy tăng trưởng.
Theo Thủ tướng, mặc dù 6 tháng đầu năm đã có nhiều giải pháp đề ra nhưng việc triển khai còn chưa đạt, một bộ phận cán bộ công chức, cơ quan địa phương còn thực hiện chậm trễ, cầm chừng, chưa hiệu quả, một bộ phận cán bộ chính quyền còn để tai tiếng do tham nhũng, lợi ích nhóm.
"Tôi đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị bàn các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công, tích cực cổ phần hóa doanh nghiệp, tìm đầu ra cho các sản phẩm nông sản…6 tháng đầu năm, chúng ta đã đưa nhiều cơ chế, giải pháp đồng bộ nhưng việc thực hiện chưa chuyên nghiệp, một bộ phận cán bộ tổ chức thực hiện cầm chừng. Một bộ phận cán bộ chính quyền còn tai tiếng tham nhũng, lợi ích nhóm…Tại Hội nghị, các địa phương cần đề xuất giải pháp cụ thể, cơ chế chính sách đề thực hiện các chỉ tiêu đã đặt ra", Thủ tướng yêu cầu.
Phiên họp tháng 6/2017 dự kiến diễn ra trong 1,5 ngày. Trong cả ngày 3/7, Hội nghị bàn về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017; tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2017; kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2017. Hội nghị cũng nghe báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng; báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; báo cáo công tác cải cách hành chính; báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP; báo cáo thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử; báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.
Sáng 4/7, Chính phủ sẽ họp về vấn đề thể chế.
Nguồn: H.Y/Thời báo tài chính online