Các công trình này có tổng công suất là 14,6 MW và nằm rải rác tại 9 trên tổng số 15 tỉnh, thành phố của Cuba. Tổng giám đốc Tập đoàn điện lực quốc gia Cuba (UNE) Liván Arronte nhận định những công trình này đóng góp quan trọng cho chiến lược phát triển năng lượng từ những nguồn tài nguyên có thể tái tạo mà chính phủ Cuba đang thúc đẩy.

Trong khi đó, Tổng giám đốc FKDEA Abdulwahab Al-Bader khẳng định khoản tín dụng này phù hợp với nhu cầu thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Cuba cũng như ưu tiên phát triển các nguồn năng lượng tái tạo tại cả hai nước.

Đây là khoản tín dụng thứ năm mà quỹ đầu tư trên của Kuwait cấp cho Cuba kể từ năm 2005. Bốn dự án trước đó là việc tôn tạo các mạng lưới thoát nước tại thủ đô La Habana (hai dự án) và hai tỉnh miền Đông Holguín và Santiago de Cuba.

Nguồn: Vietnamplus.vn