Tuy nhiên, giá thực phẩm tăng cao nghĩa là chỉ số giá tiêu dùng có thể thấp hơn mức mục tiêu trung hạn của Ngân hàng Trung ương trước đó.

 Theo cuộc thăm dò 22 nhà kinh tế của Reuters dự báo mức giảm còn 4,2% trong tháng 10 so với cùng kỳ  năm ngoái, thấp hơn mức 4,31% của tháng 9.

 RBI đã đặt mục tiêu lạm phát là 4% và sẽ đạt được trước năm 2021.

Lạm phát giảm sẽ cung cấp cho Uỷ ban chính sách tiền tệ mới của RBI thêm phạm vi để hạ lãi suất hơn nữa, sau khi cắt giảm 25 điểm cơ bản vào đầu tháng 10 và tiến gần mức thấp trong vòng sáu năm là 6,25%.

 Cuộc thăm dò dư luận của Reuters cho thấy RBI có thể cắt giảm lãi suất trong 3 tháng đầu năm 2017.

 Trái với lạm phát người tiêu dùng, nhà kinh tế học dự đoán lạm phát giá bán sỉ trong tháng 10 tăng lên 3,75% so với cùng kỳ năm ngoái, từ 3.57% của tháng 9.

 Cũng theo cuộc thăm dò, dự báo sản lượng công nghiệp tăng nhanh 0,5% vào tháng 9 so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi giảm 0,7% vào tháng 8, khi xuất khẩu và sản xuất hàng tiêu dùng cải thiện lúc đầu lễ hội  hàng năm.

 Đầu ra cơ sở hạ tầng, chiếm gần một phần ba sản xuất công nghiệp, tăng trưởng với tốc độ nhanh đạt 5% trong tháng 9.

 

Nguồn: VITIC/Reuters