Trên cơ sở hàng tháng, giá tiêu dùng trong khối đồng tiền chung 19 quốc gia đã giảm xuống 0,8% so với dự báo của thị trường.

 Loại trừ các thành phần dễ thay đổi như năng lượng và thực phẩm chưa qua chế biến, một chỉ số theo dõi chặt chẽ của Ngân hàng Trung ương châu Âu, tỷ lệ lạm phát hàng năm trong tháng 1 là 0,9%  phù với ước tính trước đây của Eurostat và thị trường.

 Sự gia tăng của lạm phát hàng năm chủ yếu là do giá năng lượng tăng 8,1% trong tháng Giêng so với cùng kỳ năm ngoái từ 2,6% mức tăng của tháng 12.

Nguồn: VITIC/Reuters