Lợi nhuận trong tháng 7 tăng 1% lên 523,01 tỷ NDT, tốc độ tăng trưởng nhanh nhất kể từ tháng 3, Cục Thống kê quốc gia (NBS) cho biết
"Mặc dù tăng trưởng lợi nhuận ngành công nghiệp đã tăng tốc nhưng chúng tôi vẫn chưa thấy nhu cầu tăng một cách rõ ràng," một quan chức NBS cho biết.
Ông cho biết những thách thức cho tăng trưởng lợi nhuận ngành công nghiệp bao gồm chi phí quản lý tăng lên và chi phí của việc giải quyết nguồn cung dư thừa.
Tổng lợi nhuận trong bảy tháng đầu năm tăng 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức tăng 6,2% trong nửa đầu năm nay.
Lợi nhuận trong lĩnh vực khai thác mỏ giảm 77% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận sản xuất tăng 12,8%.
Các khoản nợ của công ty công nghiệp Trung Quốc tính đến cuối tháng 7 cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái là 4,5%.
Số liệu này bao gồm các doanh nghiệp lớn với doanh thu hàng năm hơn 20 triệu NDT từ các hoạt động chính của họ.
Nguồn: VITIC/Reuters