Lợi nhuận vào tháng 5 tăng đến 625.99 tỷ NDT (91,52 tỷ USD), Cục thống kê quốc gia ( NBS ) cho biết.

Trong 5 tháng đầu năm, lợi nhuận đạt 2,9 nghìn tỷ NDT, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn 24,4% tăng trưởng hàng năm trong giai đoạn từ tháng 1-4.
Tăng trưởng lợi nhuận của ngành công nghiệp lạc quan trong tháng 5 phần lớn chịu tác động của nhu cầu quặng sắt tăng và các hàng hoá liên quan khác sử dụng trong ngành xây dựng bùng nổ kéo dài trong một năm.
Chính sách chi tiêu cho cơ sở hạ tầng của Trung Quốc tăng đã góp phần thúc đẩy doanh thu và giá của vật liệu xây dựng và mang lại lợi nhuân cho ngành công nghiệp “ống khói” như nhà máy thép và lò nấu chảy kim loại.
" Lợi nhuận ngành công nghiệp của Trung Quốc tăng trưởng nhanh chóng một phần do ảnh hưởng cơ sở thấp trong cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu lần thứ 2 tăng trưởng chậm nhất trong năm ngoái," He Ping quan chức văn phòng cho biết.
Lợi nhuận tăng chủ yếu trong các ngành công nghiệp ô tô, điện năng và thuốc lá.
Với lạm phát giá sản xuất chạm mức cao nhất, khả năng sinh lợi và đầu tư mới giảm dần năm nay.
Lạm phát tại cổng nhà máy của Trung Quốc giảm tháng thứ ba liên tiếp vào tháng 5 do giá nguyên liệu thô giảm xuống, báo hiệu hoạt động kinh tế hạ nhiệt vì lợi nhuận giảm bởi nhu cầu trong nước giảm và chi phí tài chính tăng.
Lo ngại về tăng trưởng của Trung Quốc sau khi Moody hạ xếp hạng khả năng tín dụng trong tháng trước. Moody dự báo sức mạnh tài chính của Trung Quốc sẽ giảm trong năm sắp tới khi tăng trưởng kinh tế chậm và nợ tiếp tục tăng.
Cục thống kê của Trung Quốc cho biết tăng trưởng kinh tế vững chắc trong giai đoạn từ tháng 1-5 và đạt mục tiêu tăng trưởng 6,5% cho cả năm.
IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc lên 6,7% từ 6,6%.
Năm 2016, Capital Economics dự báo rằng hồi phục kinh tế của Trung Quốc sẽ hồi phục yếu vào đầu năm 2017 do chính sách hỗ trợ đã bị thu hồi, tuần trước tổ chức này cho biết sự suy thoái sắp tới sẽ "nhẹ" với sự tăng trưởng quay trở lại "một bước đi bền vững".
Tuy nhiên, trong nửa năm đã qua, dự báo nền kinh tế khó đạt mục tiêu, , tin tốt dành cho Chủ tịch Tập Cận Bình trước cuộc cải tổ việc lãnh đạo chính trị vào cuối năm nay.
Nợ của công ty sản xuất công nghiệp tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lợi nhuận ở công ty quốc doanh của Trung Quốc đã tăng 53, 3% lên 652,04 tỷ NDT trong giai đoạn tử tháng 1-5,so với 58,7% trong bốn tháng đầu tiên.
Dữ liệu bao gồm công ty với doanh thu hàng năm hơn 20 triệu NDT từ hoạt động chính của họ.
Nguồn: VITIC/Reuters