Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trong dịp lễ này của năm 2017 (tính từ ngày 29/4/2017 đến ngày 2/5/2017) tăng nhẹ so với dịp lễ này trong năm 2016 thể hiện qua các chỉ tiêu sau: số lượng tờ khai, số lượng doanh nghiệp và trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu.

Cụ thể trong thời gian 4 ngày nghỉ lễ, trên phạm vi toàn quốc có 159 Chi cục Hải quan và tương đương có phát sinh hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, với số lượng tờ khai là 22,15 nghìn tờ. Cũng trong những ngày nghỉ vừa qua, có 3,85 nghìn doanh nghiệp trên toàn quốc vẫn thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu, tăng nhẹ 4,5% so với dịp nghỉ lễ của một năm trước đó.

Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng kim ngạch xuất nhập khẩu sơ bộ đạt hơn 1,1 tỷ USD trong 4 ngày nghỉ lễ vừa qua, trong đó kim ngạch xuất khẩu là 706 triệu USD và kim ngạch nhập khẩu là 400 triệu USD.

Bảng: Thông tin sơ bộ về hoạt động xuất nhập khẩu trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2017

Chỉ tiêu

Nghỉ lễ năm 2016

(4 ngày)

Nghỉ lễ năm 2017 (4 ngày)

Tổng tờ khai xuất nhập khẩu (nghìn tờ khai)

21758

22151

Số chi cục phát sinh tờ khai

159

159

Số lượng doanh nghiệp XNK

3687

3854

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (Triệu USD)

1.008

1.106

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Tổng kim ngạch  xuất khẩu trong dịp nghỉ lễ đạt 706 triệu USD, tập trung ở 3 nhóm mặt hàng chính là nhóm hàng máy vi tính, điện thoại & linh kiện (bao gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện và điện thoại các loại & linh kiện) với 441triệu USD, sắt thép các loại đạt 21,5 triệu USD, hàng dệt may đạt 30,6 triệu USD.

Biểu đồ 1: Tỷ trọng xuất khẩu theo nhóm hàng trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2017

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Tổng kim ngạch nhập khẩu trong dịp nghỉ lễ vừa qua đạt 234 triệu USD, tập trung ở 3 nhóm hàng chính là nhóm hàng máy vi tính, điện thoại & linh kiện với 143  triệu USD, nhóm hàng máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng đạt 128 triệu USD, sắt thép các loại đạt 16,3 triệu USD

Biểu đồ 2: Tỷ trọng nhập khẩu theo nhóm hàng trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2017

 

 

                                                                                                              Nguồn: Tổng cục Hải quan