Dự báo của BdF được đưa ra dựa trên cuộc khảo sát về tình hình sản xuất và kinh doanh thông qua các cuộc gặp làm việc với lãnh đạo nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, sự điều chỉnh này không trầm trọng và không ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng kinh tế của cả năm 2017.

Ngân hàng trung ương Pháp cũng dự báo kinh tế Pháp năm 2017 sẽ tăng trưởng 1,3%, cao hơn so với mức tăng 1,1% trong năm 2016. Mức dự báo này của BdF thấp hơn so với con số dự báo (+1,5%) mà Chính phủ Pháp đưa ra trước đó. 

Tuy nhiên, Tòa Thẩm kế Pháp (có chức năng tương đương với Kiểm toán Nhà nước) cho rằng dự báo của chính phủ "lạc quan hơn" thực trạng nền kinh tế.

Nguồn: Vietnamplus.vn