Ngân hàng cũng nâng mức dự báo 2018 lên 3,9%, từ 3,8%.
Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BOT) dự báo xuất khẩu - một động lực tăng trưởng chính - sẽ tăng 9,3% trong năm nay, chứ không phải là tăng 8,0% trong tháng 9
Năm 2018, xuất khẩu được dự báo sẽ tăng 4%, từ 3,2% dự báo trước đó.
Dự báo lạm phát trong năm nay sẽ là 0,7% và năm 2018 là 1,1%, so với mục tiêu 1-4%.
Ngân hàng trung ương dự báo lạm phát sẽ đạt được mức mục tiêu trong quý II/2018.
Tháng trước, cơ quan lập kế hoạch nhà nước (NESDB) đã thay đổi dự báo tăng trưởng kinh tế vào năm 2017 lên 3,9%, từ mức 3,5-4,0% trong tháng 8. Ban Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia dự báo tăng trưởng của năm 2018 là 3,6-4,6%.
Năm 2016, nền kinh tế Thái Lan đã tăng 3,2%. Đầu năm 2017 ngân hàng trung ương dự báo tăng trưởng trong năm nay cũng sẽ là 3,2%.
 Nguồn: VITIC/Reuters