Báo cáo của Nielsen dựa trên kết quả đo lường bán lẻ của ngành hàng tiêu dùng nhanh, trên những nhóm sản phẩm chính, để theo dõi liên tục việc lưu thông sản phẩm thông qua các kênh thương mại và cửa hàng bán lẻ.
Khi xem xét kĩ hơn ở 6 ngành hàng lớn (nước uống - bao gồm bia, thực phẩm, sữa, sản phẩm chăm sóc gia đình, sản phẩm chăm sóc cá nhân và thuốc lá) tất cả các ngành hàng này đều đạt mức tăng trưởng dương trong quý này. Cụ thể ngành hàng thực phẩm và ngành hàng sữa, các sản phẩm từ sữa cùng đạt mức tăng 8,1%, sản phẩm chăm sóc nhà cửa đạt 5,7%, ngành hàng đồ uống đạt 5,4%, sản phẩm chăm sóc cá nhân 5% và thuốc lá đạt 4,7%.
Trong quý này, ngành hàng đồ uống vẫn là ngành hàng có mức đóng góp cao nhất trong tổng doanh số FMCG ở mức 42%. Thực phẩm, thuốc lá và sữa đóng góp vào tổng doanh số khoảng 16%, 15% và 14%.
Trong khi khu vực thành thị đạt mức tăng 5,1% trong quý này so với năm trước, thì khu vực nông thôn cho thấy mức tăng trưởng mạnh mẽ hơn, đạt đến 6,5%. Sự tăng trưởng của khu vực nông thôn đã đóng góp 57,5% vào tổng doanh số bán của ngành hàng FMCG. Điều này cho thấy khu vực nông thôn tiếp tục là vùng đất tiềm năng cho nhiều nhà sản xuất.
Có thể thấy, với hơn 60% dân số Việt Nam sống ở nông thôn và khu vực này có những cơ hội tuyệt vời, đang đợi các DN khai thác. Quá trình đô thị hóa, việc truy cập Internet dễ dàng hơn cũng như sự phát triển của điện thoại thông minh đã và đang thay đổi lối sống của người tiêu dùng tại khu vực nông thôn. Đáng ngạc nhiên hơn là người tiêu dùng nông thôn không chỉ mong muốn được trải nghiệm với cuộc sống có chất lượng tốt hơn, mà họ còn chủ động tìm kiếm và sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho các sản phẩm có chất lượng cao.
Ngoài ra, sự tăng trưởng của thị trường khu vực nông thôn còn là cơ hội để các nhà sản xuất đẩy mạnh các sản phẩm mới về những vùng xa hoàn toàn có thể thực hiện được để mang lại những hiệu quả tối ưu nhất. Do đó, đây là lúc tốt nhất để các DN tận dụng các lợi thế của khu vực nông thôn để mở rộng kinh doanh ra khu vực này nhằm nắm bắt kịp thời các cơ hội tăng trưởng đến từ thị trường đầy tiềm năng này.
Nguồn: Thanh Thanh/Báo Công Thương điện tử