Đóng góp vào giá trị xuất khẩu nông sản chung đó, xuất khẩu thủy sản 7,57 tỷ USD; gỗ và sản phẩm gỗ 6,87 tỷ USD; hạt điều đạt 3,2 tỷ USD; rau quả 3,16 tỷ USD; gạo 2,48 tỷ USD; cà phê 2,89 tỷ USD; cao su2,01 tỷ USD; tiêu 1,06 tỷ USD; sắn và các sản phẩm từ sắn 912 triệu USD; chè208 triệu USD...

Ở chiều nhập khẩu, giá trị nhập khẩu nông,lâm, thủy sản trong tháng 11 năm 2017 ước đạt 2,05 tỷ USD, đưa giá trị nhậpkhẩu nông, lâm, thủy sản trong 11 tháng đầu năm 2017 đạt 25,21 tỷ USD, tăng13,6% so với cùng kỳ năm 2016.

Như vậy, 11 tháng qua, ngành nông nghiệp xuấtsiêu khoảng 7,93 tỷ USD.

Nguồn: Vov.vn