Nhập khẩu dầu thô đạt 284 triệu tấn, tăng 14%, nhập khẩu than đá đạt 180 triệu tấn, tăng 15,2% và nhập khẩu đồng đạt 3,79 triệu tấn, tăng 11,8%.

Trong 3 quý đầu năm 2016, nhập khẩu dầu tinh chế đạt 21,5 triệu tấn, giảm 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái, và nhập khẩu sản phẩm thép đạt 9,83 triệu tấn, tăng 1%. Trong 3 quý đầu năm 2016, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc đạt 17,53 nghìn tỉ NDT, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó, xuất khẩu đạt 10,06 nghìn NDT, giảm 1,6%, trong khi đó nhập khẩu đạt 7,47 nghìn tỉ NDT, giảm 2,3%.

Nguồn: VITIC/Reuters