Theo IHS, PMI dịch vụ tăng lên 50,4 trong tháng 7 từ 49,4 của tháng 6. 
Các chỉ số tăng trên ngưỡng 50 cho thấy sự mở rộng từ mức thu hẹp trong 2 tháng liên tiếp.
Các chỉ số kinh doanh mới tăng lên 49,7 từ 47,3 trong tháng trước, đây là mức thấp nhất kể từ tháng 9/2011.
"Các số liệu điều tra mới nhất chỉ hoạt động kinh doanh tại các công ty dịch vụ Nhật Bản cải thiện hơn. Đơn hàng mới giảm với tốc độ yếu hơn, tương phản với mức giảm mạnh nhất của tháng 6 trong gần năm năm” nhà kinh tees nhìn thấy trong tháng sáu", nhà kinh tế Amy Brownbill tại Markit cho biết.
Tuy nhiên, việc làm trong lĩnh vực dịch vụ giảm nhanh trong tháng 7, trong khi các công ty lạc quan ít nhất về triển vọng kinh doanh trong hơn bốn năm, do nhu cầu trong nước và toàn cầu yếu và sự không chắc chắn về tác động Brexit và kinh tế Trung Quốc.
Chỉ số PMI tổng hợp cho sản lượng trong cả sản xuất và dịch vụ tăng lên 50,1 trong tháng 7 từ 49,0 trong tháng 6, cho thấy việc mở rộng đầu tiên trong năm tháng.
Chính phủ Nhật Bản sẽ tung ra một gói kích thích kinh tế trị giá hơn 28 nghìn tỷ yên (273,36 tỷ USD) trong một nỗ lực để thúc đẩy nhu cầu trong nước với chi tiêu cơ sở hạ tầng và thúc đẩy chi tiêu của các hộ gia đình có thu nhập thấp.
Dịch vụ chiếm 70,1% tổng sản phẩm trong nước của Nhật Bản, trong khi sản xuất chiếm 18,7% trong năm 2014. 
Nguồn: VITIC/Reuters