Trong gói tài chính này dự kiến dành 7,5 nghìn tỷ yên cho chi tiêu chính phủ và chính quyền địa phương, 6 nghìn tỷ yên còn lại sẽ dành cho Chương trình đầu tư tài chính và cho vay. "Chúng tôi đề ra dự thảo gói kinh tế mạnh mẽ hiện nay nhằm thực hiện đầu tư cho tương lai. Với gói này, chúng tôi sẽ tiến hành không chỉ kích thích nhu cầu mà còn đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững mà dẫn đầu là nhu cầu tiêu dùng cá nhân," ông Abe phát biểu trước cuộc họp các bộ trưởng vào ngày 2/8.
Các con số cho gói - bao gồm các quan hệ đối tác công-tư và các khoản khác mà không phải là chi tiêu trực tiếp của chính phủ và do đó có thể không đưa vào thúc đẩy tăng trưởng - dự kiến lên đến 28,1 nghìn tỷ yên.
Trong tháng trước, ông Abe đưa ra yêu cầu chính phủ xây dựng kế hoạch kích thích đưa nềnkinh tế nền kinh tế thoát khỏi tình trạng trì trệ bởi tiêu thụ yếu, dù đã có ba năm kiên trì theo đuổi chinh sách "Abenomics" cũng như thực hiện hàng loạt các chính sách tiền tệ, chi tiêu linh hoạt và cải cách cơ cấu. 
Gói tài chính mới được công bố chỉ vài ngày sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tuyên bố tiếp tục nới lỏng chính sách trong tháng 9 và để ngỏ khả năng tiếp tục in thêm tiền.
Chính xác cách chi tiêu tài chính không rõ ràng, mặc dù chính phủ đang xem xét phát hành trái phiếu phát hành. Sự căng thẳng về tài chính làm dấy lên nghi ngờ về khả năng về khoản nợ khổng lồ của Nhật Bản.
Các nhà phân tích tại SMBC Nikko Securities kỳ vọng gói kích thích kinh tế sẽ thúc đẩy tăng trưởng GDP thực tế thêm 0,4 điểm phần trăm trong năm tài chính này đến tháng 3 năm 2017 và 0,04 điểm phần trăm trong năm tới.
Nguồn: VITIC/Reuters