Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10/2017 (từ 01/10 đến 15/10/2017) đạt hơn 17,19 tỷ USD giảm 10,8% (tương ứng giảm hơn 2,07 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 9/2017.

Như vậy, tính đến hết ngày 15/10/2017 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt hơn 325,41 tỷ USD, tăng 20,9% (tương ứng tăng gần 56,35 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

Theo số liệu của ngành Hải quan, cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 10/2017 thặng dư 707 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/10/2017 đạt mức thặng dư gần 1,09 tỷ USD.

Cũng trong 15 ngày đầu tháng 10/2017 khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 11,67 tỷ USD, giảm 21,2% tương ứng giảm gần 3,14 tỷ USD so với nửa cuối tháng 9/2017.

Tính đến hết ngày 15/10/2017 khối này đạt kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 215,88 tỷ USD, tăng 24,4%, tương ứng tăng gần 36,08 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 66,3% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước.

Trong khi đó, cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp có vốn FDI trong nửa đầu tháng 10/2017 thặng dư hơn 1,6 tỷ USD, đưa mức thặng dư của khối này từ đầu năm đến hết 15/10/2017 hơn 15,55 tỷ USD.

Nguồn: Doanhnghiepvn.vn