Các mặt hàng tăng chủ yếu là : máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 3,52 tỷ USD, kim loại thường tăng 1,36 tỷ USD, xăng dầu các loại tăng 1,2 tỷ USD, dầu thô tăng 1,15 tỷ USD, chất dẻo nguyên liệu tăng hơn 1 tỷ USD…so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: kim ngạch trong tháng 9 là 3,54 tỷ USD, giảm 11,6% so với tháng 8, đưa kim ngạch nhập khẩu nhóm này trong  9 tháng đầu năm 2018 đạt 30,8 tỷ USD (mức cao nhất trong 9 tháng từ trước tới nay) tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Với quy mô nhập khẩu này, máy vi tính sản phẩm điện tử & linh kiện vẫn duy trì ngôi vị dẫn đầu được xác lập kể từ năm 2017.

Các thị trường cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam trong 9 tháng qua chủ yếu gồm: thị trường Hàn Quốc với kim ngạch 12,76 tỷ USD, tăng 13,6% so với năm trước, chiếm 41,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước; đứng thứ 2 là thị trường Trung Quốc với 5,48 tỷ USD, tăng 7,8%; thị trường Nhật Bản với 2,94 tỷ USD, tăng 34,5%...

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng:  Trị giá nhập khẩu trong tháng 9/2018 đạt 2,77 tỷ USD, giảm 3,8% so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch nhập khẩu của nhóm hàng này trong 9 tháng/2018 đạt 24,58 tỷ USD giảm 3,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong 3 quí đầu năm 2018, máy móc thiết bị dụng cụ, phụ tùng có xuất xứ từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản chiếm tỷ trọng tới 67,1% trị giá nhập khẩu mặt hàng này của cả nước. Cụ thể, nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc đạt 8,65 tỷ USD, tăng 5,7%; từ Hàn Quốc đạt 4,6 tỷ USD, giảm 33,5% và từ Nhật Bản đạt 3,26 tỷ USD, tăng nhẹ 1,8%...

Điện thoại các loại và linh kiện: nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 1,71 tỷ USD, giảm 10,2% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 9/2018 trị giá nhập khẩu nhóm hàng này đạt gần 11 tỷ USD tăng nhẹ 1,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Hàn Quốc và Trung Quốc là 2 thị trường chính cung cấp điện thoại các loại và linh kiện trong 9 tháng/2018 cho Việt Nam với trị giá chiếm 93,2% trị giá nhập khẩu của mặt hàng này của cả nước, trong đó: từ Trung Quốc là 6,09 tỷ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu từ Hàn Quốc là 4,16 tỷ USD, tăng nhẹ 0,1%; …

Chất dẻo nguyên liệu và sản phẩm từ chất dẻo: Trong tháng 9/2018, nhập khẩu hai nhóm hàng chất dẻo nguyên liệu và sản phẩm từ chất dẻo đạt 1,23 tỷ USD giảm 5,4% so với tháng trước. Qua đó, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của mặt hàng này trong 9 tháng đạt 10,93 tỷ USD, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Việt Nam chủ yếu nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu và sản phẩm từ các quốc gia: Hàn Quốc đạt 2,52 tỷ USD tăng 9,9%; Trung Quốc đạt 2,32 tỷ USD tăng 13,4% ; Đài Loan đạt 1,14 tỷ USD tăng 19,7%... so với 9 tháng/2017.

Vải các loại: nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 9 đạt hơn 1 tỷ USD, tăng 1,1% so với tháng trước, đưa trị giá nhập khẩu nhóm hàng này trong 9 tháng từ đầu năm 2018 đạt 9,41 tỷ USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước.

Vải nhập khẩu của Việt Nam trong 9 tháng/2018 chủ yếu từ thị trường Trung Quốc với 5,2 tỷ USD, tăng 18,4% so với cùng thời gian năm trước; Hàn Quốc với 1,6 tỷ USD, tăng 7,3%; từ Đài Loan với 1,2 tỷ USD, tăng 2,5%; Nhật Bản với 539 triệu USD tăng 14% …

Sắt thép các loại: trong tháng nhập khẩu nhóm hàng này là 1,05 triệu tấn, trị giá đạt 788 triệu USD, giảm 15,4% về lượng và giảm 12,9% về trị giá. Trong 9 tháng/2018, lượng nhập khẩu sắt thép các loại đạt 10,34 triệu tấn, trị giá 7,51 tỷ USD, giảm 10% về lượng nhưng tăng 11,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017.

Trong 9 tháng/2018, Trung Quốc tiếp tục là thị trường cung cấp sắt thép các loại lớn nhất vào Việt Nam với hơn 4,8 triệu tấn, trị giá gần 3,46 tỷ USD, giảm 14,7% về lượng, nhưng tăng 9,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Đứng thứ 2 là Nhật Bản với 1,67 triệu tấn, trị giá 1,18 tỷ USD, giảm 0,8% về lượng và tăng 15,6% về trị giá; dứng thứ ba là Hàn Quốc với 1,31 triệu tấn, trị giá đạt 1,08 tỷ USD tăng 4,4% về lượng và tăng 21,4% về trị giá…

Hóa chất và sản phẩm từ hóa chất: nhập khẩu hai nhóm hàng này trong tháng 9/2018 có trị giá 798 triệu USD, giảm 11,4% so với tháng trước, đưa trị giá nhập khẩu hai  nhóm hàng này 9 tháng/2018 đạt 7,44 tỷ USD, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu hóa chất và sản phẩm trong 9 tháng tính từ đầu năm 2018 chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc với 2,16 tỷ USD, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2017; xuất xứ từ Đài Loan với 863 triệu USD, tăng 27,1%; xuất xứ từ Hàn Quốc với 810 triệu USD, tăng 11,9%...

Xăng dầu các loại:  trong tháng 9 Việt Nam nhập khẩu gần 700 nghìn tấn xăng dầu các loại, với trị giá 502 triệu USD, giảm 9,8% về lượng và giảm 4,3% về trị giá, đưa lượng nhập khẩu mặt hàng này trong 9 tháng đầu năm đạt 9,3 triệu tấn, trị giá đạt 6,3 tỷ USD, giảm 2,1% về lượng nhưng tăng 24,2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường cung cấp xăng dầu cho Việt Nam trong 9 tháng/2018 chủ yếu là: Malayxia với 2,67 triệu tấn, tăng 36,4%; Hàn Quốc với 2,33 triệu tấn, tăng 7,4%; Singapore với 2,08 triệu tấn, giảm 40,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Nguyên phụ liệu dệt may, da, giày: nhập khẩu trong tháng đạt trị giá 471 triệu USD, tăng 1,7% so với tháng trước, qua đó đưa trị giá nhập khẩu trong 9 tháng đầu năm đạt 4,27 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 9 tháng từ đầu năm 2018, doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc với 1,62 tỷ USD, tăng 6,1%; xuất xứ từ Hàn Quốc với 580 triệu USD, tăng nhẹ 1,4%; xuất xứ Đài Loan với 339 triệu USD, giảm 10,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Nguồn: Baohaiquan.vn