Như vậy, tính đến hết ngày 15/7/2016 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt hơn 177 tỷ USD, tăng 2,8% (tương ứng tăng hơn 4,85 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015.

Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 7/2016 thâm hụt 87 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 7/2016 còn mức thặng dư gần 1,61 tỷ USD.

Trong 15 ngày đầu tháng 7/2​016 khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 9,22 tỷ USD, giảm 2,7% tương ứng giảm 259 triệu USD so với nửa cuối tháng 6/2016. Tính đến hết ngày 15/07/2016 khối này đạt kim ngạch xuất nhập khẩu  gần 113,64 tỷ USD, tăng 4,3%, tương ứng tăng hơn 4,64 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2015.

Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp có vốn FDI trong nửa đầu tháng 7/2016 đạt 630 triệu USD, đưa mức thặng dư của khối này từ đầu năm đến hết 15/07/2016 hơn 10,87 tỷ USD; ...

Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 7/2016 đạt hơn 7,21 tỷ USD, giảm 6,2% (tương ứng giảm hơn 477 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 6/2016. Tính đến hết ngày 15/7/2016 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt  hơn 89,3 tỷ USD, tăng 6,5% (tương ứng tăng  gần 5,44 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015.

Ở chiều ngược lại, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 7/2016 đạt hơn 7,3 tỷ USD, giảm 1,7% ( tương ứng giảm 127 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 6/2016. Tính đến hết ngày 15/7/2016 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt gần 87,7 tỷ USD, giảm 0,7% (tương ứng giảm 584 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2015.

Nguồn: doanhnghiepvn.vn